писало


писало
  тръст с остър връх за писане върху восъчна дъсчица.

Църковнославянски речник. . 2015.